logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Zieleń w Mieście - WPIS ARCHIWALNYW Bydgoszczy rozpoczęto prace w ramach międzynarodowego projektu BezLipy, który ma na celu usprawnić system zarządzania miejską zielenią. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na 1,5 roku i finansowane z funduszy norweskich. W efekcie tych prac powstaną bydgoskie standardy zieleni oraz aplikacja i społeczne narzędzia wspierające aktywność mieszkańców w sprawie zieleni w mieście.
Podejmowane działania wpisują się w cele operacyjne przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Ład przestrzenny”, „Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu” oraz „Wysoka jakość środowiska i zachowanie jego zasobów”.