logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Badanie ankietowe dla mieszkańców - WPIS ARCHIWALNYMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże zbudować nową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bydgoszczy na lata 2024-2030.
Zaangażowanie bydgoszczanek i bydgoszczan pomoże stworzyć dokument strategiczny dla Miasta Bydgoszczy dostosowany do potrzeb mieszkańców. Badanie ankietowe trwa do 16 maja 2023 roku.
Każdy głos jest ważny i ma duże znaczenie!
Link do ankiety: https://bydgoszcz-ankieta.webankieta.pl/