logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Dostępność transportowa MiastaJednym z zagadnień ujętych w obowiązującej strategii rozwoju Bydgoszczy jest dobre skomunikowanie z innymi ośrodkami w kraju i za granicą poprzez system dróg (zwłaszcza ekspresowych S5 i S10). Poprawa dostępności transportowej Miasta przyczyni się także do lepszego pełnienia funkcji metropolitalnych jako stolicy województwa kujawsko-pomorskiego.

Wraz z końcem grudnia 2020 r. zakończył się kolejny etap prac w ciągu drogi ekspresowej S5, tj. oddano do użytku zachodnią część obwodnicy Miasta między węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Błonie.


Źródło mapy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Dzięki temu obwodnica Bydgoszczy zyskała pełną funkcjonalność i przyczynia się do ograniczenia ruchu tranzytowego w centrum. Droga ekspresowa S5 zbliża Bydgoszcz do autostrady A1, a w stronę Wielkopolski do autostrady A2.