logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Od 13-19 listopada 2023 r. odbywa się w Bydgoszczy XVI Edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zaś regionalnym koordynatorem w województwie kujawsko-pomorskim Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR).
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Od 16 lat promuje w Polsce przedsiębiorczość i aktywną postawę wobec życia.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest rewolucja technologiczna. Organizatorzy chcą podkreślić jak przedsiębiorstwa i organizacje mogą wykorzystać zmieniające się otoczenie cyfrowe i reagować na nowe warunki w nowoczesnej gospodarce.
Do współpracy zgłosiło się łącznie 24 partnerów z regionu, którzy przygotowali blisko 50 inicjatyw dotyczących rozwijania postaw przedsiębiorczych. Wiele z nich odbywać się będzie w formule online, dlatego można wziąć w nich udział niezależnie od miejsca pobytu.

Więcej informacji na stronie: https://barr.pl/aktualnosci/swiatowy-tydzien-przedsiebiorczosci/

Powyższe przedsięwzięcie wpisuje się w cel operacyjny strategii rozwoju Bydgoszczy: VI.2.2. Efektywna współpraca nauki, biznesu i samorządu oraz  kierunki działań jakim są m.in.: system szkoleń, działań i projektów podnoszących aktywność zawodową i przedsiębiorczość bydgoszczan, a także wzmacnianie roli Bydgoszczy jako miejsca organizacji międzynarodowych konferencji i kongresów, wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych.