logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Konsultacje programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028 - WPIS ARCHIWALNYZachęcamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Ich celem  jest zebranie opinii i uwag do projektu dokumentu. Konsultacje rozpoczynają się  10 maja  i potrwają do końca miesiąca.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie bydgoskich konsultacji.

Realizacja programu jest zgodna z celem operacyjnym II.2.2. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Otwartość społeczności bydgoskiej na osoby z różnych kręgów kulturowych i społecznych”.