logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

KOLEJNY ETAP PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ZA NAMI – PODSUMOWANIE SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI - WPIS ARCHIWALNYZa nami kolejny cykl sześciu spotkań z Mieszkańcami, które miały na celu wypracowanie wybranych elementów aktualizowanej Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. Trwały one od 18 czerwca do 3 lipca 2018 r. Tym razem kwestiami przewodnimi były dylematy rozwojowe oraz sprzeczne potrzeby mieszkańców, które odnotowaliśmy na wcześniejszych etapach prac.

Spotkania dały również doskonałą możliwość do przeprowadzenia wśród bydgoszczan badania ankietowego dotyczącego określenia miejskich priorytetów rozwoju.  Łącznie wzięło w nim udział blisko 200 osób. Mieszkańcy często widzieli konieczność realizacji zadań z najbliższego otoczenia miejsca zamieszkania, choć pojawiły się także propozycje obejmujące swym oddziaływaniem całe miasto.

Więcej informacji znajduje się w raporcie ze spotkań oraz raporcie z badania ankietowego.