logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

CO SĄDZĄ MIESZKAŃCY BYDGOSZCZY I OKOLIC O NASZYM MIEŚCIE? - znamy już wyniki badania ankietowego - WPIS ARCHIWALNYW dniach od 5 października do 9 listopada 2017 r. wśród Bydgoszczan oraz osób związanych z miastem zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Miało ono na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu Bydgoszczy.

Zebraliśmy 1263 kompletne ankiety. Opinie mieszkańców Bydgoszczy i okolic zostały podsumowane
w zamieszczonym poniżej raporcie:
Raport z badania ankietowego (plik PDF do pobrania).
Wszystkim osobom biorącym udział w badaniu jeszcze raz serdecznie dziękujemy.