logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

23 października 2017 r. - debata strategiczna - „MŁODZIEŻ” - WPIS ARCHIWALNYPierwsza z cyklu debat tematycznych odbywających się w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy odbyła się 23 października br. w sali konferencyjnej HSW Łuczniczka.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o Bydgoszczy dla młodych. Współorganizatorem debaty była Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy. W spotkaniu wzięło udział ok. 130 osób, głównie młodych ludzi – uczniów i studentów. Obecny był również Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy: Maria Wasiak i Iwona Waszkiewicz.
Punktem wyjścia do dyskusji były wstępne, częściowe wyniki badania ankietowego – dotyczące odpowiedzi osób poniżej 20 roku życia (prezentacja TUTAJ).  
Pierwsza część debaty to była wspólna dyskusja, na bazie zaprezentowanych wyników ankiet. Jednym z częściej wskazywanych zagadnień było podniesienie jakości bydgoskiego szkolnictwa wyższego. Inne poruszane tematy to m.in.: miejsca pracy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, komunikacja, tożsamość miasta.

Druga część spotkania to prace w grupach, których zadaniem było przedstawienie pożądanego obrazu miasta w 2030 roku. Wyniki prac poszczególnych grup prezentujemy TUTAJ.

Transmisja z debaty: TUTAJ

 
Zapraszamy na kolejne debaty:
•    26 października 2017 r., godz. 17.00 – temat wiodący: "SENIORZY", współorganizator Bydgoska Rada Seniorów - Sala
      konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59.
•    30 października 2017 r., godz. 17.00 – temat wiodący: "TWÓRCZOŚĆ”, współorganizator Miejskie Centrum Kultury - Sala
      konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59.      
•    6 listopada 2017 r., godz. 17.00 – temat wiodący: "GOSPODARKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE", współorganizator Polskie
      Towarzystwo Ekonomiczne i Związek Pracodawców „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” - Sala konferencyjna Hali Sportowo-
      Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59.
•    7 listopada 2017 r., godz. 17.00  – temat wiodący: "AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA", współorganizator Rada Działalności
      Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy - Sala konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”, ul. Toruńska 59.
•    9 listopada 2017 r., godz. 17.00 – temat wiodący: "PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ I KOMUNIKACJA", współorganizator
      Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP - Ratusz, Sala Sesyjna, ul. Jezuicka 1