logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Rozwój lokalnego sektora BPO/SSC - WPIS ARCHIWALNYGospodarcze atuty Bydgoszczy, wśród których można wymienić m.in. dobry klimat dla biznesu, kapitał ludzki, dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych czy profesjonalne wsparcie zapewniane inwestorom przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego, przyciągają firmy świadczące nowoczesne usługi dla biznesu. W czerwcu br. swoje nowe biuro otworzyła spółka Ciech Services, pełniąca funkcję Centrum Usług Wspólnych dla Grupy Kapitałowej CIECH. Sektor BPO/SSC w realny sposób zmienia lokalną gospodarkę, zaś w branży finansowo-księgowej dostrzega się duży potencjał do dalszego rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w mieście. Inwestycja Grupy Ciech potwierdza ten trend i dowodzi, że Bydgoszcz zapewnia przyjazne środowisko do prowadzenia biznesu.
Powyższe przedsięwzięcie wpisuje się w cel kierunkowy VI.1. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Konkurencyjna gospodarka” oraz realizuje cel operacyjny VI.1.2. „Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości”.