logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Kolejne spotkanie Zespołów Roboczych - WPIS ARCHIWALNYW dniu 2 września 2019 r. odbyło się kolejne wspólne spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko zorganizowane w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 r.

Podczas spotkania podsumowano przebieg dotychczasowych prac nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy oraz omówiono planowane działania w ramach przygotowywanych konsultacji społecznych dokumentu Bydgoszcz 2030. Strategia Rozwoju.
Uczestnicy mieli także okazję zabrać głos w dyskusji, podczas której poruszono zagadnienia dotyczące wybranych zapisów w projekcie dokumentu oraz odnoszono się do form przebiegu konsultacji.