logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

ROZPOCZĘLIŚMY KOLEJNY ETAP PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU BYDGOSZCZY - WPIS ARCHIWALNYW dniu 18 grudnia br., w sali konferencyjnej Przystani Bydgoszcz przy ul. Tamka 2, odbyły się warsztaty Zespołów Roboczych.

Były to pierwsze spotkania Zespołów, podczas których podsumowano wyniki dotychczasowych konsultacji społecznych oraz przybliżono metodykę pracy Zespołów Roboczych nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Głównym elementem warsztatów była dyskusja nad wyznaczeniem wskaźników/mierników, które posłużą do opisu pożądanego stanu miasta w 2030 roku.
  
Powołane zostały trzy Zespoły Robocze do pracy w modułach strategicznych: społeczeństwo, gospodarka i środowisko. Członkami Zespołów są przedstawiciele: mieszkańców i lokalnych społeczności (głównie osoby, które zgłosiły swój akces do pracy podczas wcześniejszych wydarzeń), Rady Miasta, Rad Osiedli oraz Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.