logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoskie zaplecze sportowo-rekreacyjne - WPIS ARCHIWALNYW mieście został oddany do użytkowania kolejny obiekt sportowy – Centrum Rekreacji Astoria. Ten nowoczesny kompleks sportowy to jedyny w regionie basen „olimpijski”. Niecka ma powierzchnię aż 4 zwykłych basenów szkolnych. Podzielona jest na 10 torów, każdy o szerokości 2,5 m i długości 50 m, zaś ruchome dno pozwala na regulację głębokości basenu od 0 do 210 cm.
Centrum oferuje bydgoszczankom i bydgoszczanom nie tylko możliwość skorzystania z pływalni rekreacyjnie jak i wyczynowo, ale również z oferty zajęć sportowych.
Podejmowane działania wpisują się w cel operacyjny przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Bogata oferta sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności mieszkańców” oraz w kierunki działań związane z aktywnością fizyczną mieszkańców, tj. podniesienie wszechstronnej aktywności fizycznej mieszkańców, wsparcie sportu dzieci i młodzieży, realizacja inwestycji w infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz tworzenie warunków dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych.