logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoscy Seniorzy w centrum uwagi - WPIS ARCHIWALNYBydgoszcz jest miastem otwartym i podejmującym działania na rzecz intergracji osób z różnych grup społecznych. Na zlecenie Bydgoskiego Biura Seniora, powstała Diagnoza potrzeb i potencjału bydgoskich seniorów, która umożliwia całościowe spojrzenie na środowisko osób starszych mieszkających w naszym mieście. Wyniki badania socjologicznego, poprzedzającego opracowanie Diagnozy, stanowią istotny punkt wyjścia w kształtowaniu oferty aktywności i wsparcia oraz podejmowania skutecznych działań zmierzających do rozwiązania problemów tej grupy mieszkańców.

Więcej informacji: https://www.bydgoszcz.pl/seniorzy/aktualnosci/diagnoza-seniorow-gotowa-i-dostepna/

Powyższe działania wpisują się w cel kierunkowy III.3. strategii rozwoju Bydgoszczy: „Miasto wrażliwe społecznie”.