logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Prace nad projektem zaktualizowanego dokumentu strategii na ukończeniu - WPIS ARCHIWALNYW dniu 10 marca br. odbyło się podsumowujące spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko, których prace skupiały się na wypracowaniu zapisów aktualizowanej strategii uwzględniających spojrzenie różnych grup mieszkańców. Podczas spotkania omówione zostały zakończone w styczniu br. ogólnomiejskie konsultacje projektu strategii rozwoju Bydgoszczy prowadzone w okresie od 25 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.Wszystkim bydgoszczankom i bydgoszczanom, którym bliskie są sprawy naszego miasta serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i aktywne angażowanie się na różnych etapach prac oraz dzielenie się swoimi opiniami i spostrzeżeniami w trakcie licznych spotkań i innych form współpracy.


Tylko przy udziale lokalnej społeczności możemy rozwijać Bydgoszcz tak, by dla każdego była najlepszym miejscem do życia. 

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”.