logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoszcz stawia na buspasy - WPIS ARCHIWALNYW Bydgoszczy sukcesywnie są prowadzone prace usprawniające korzystanie z komunikacji publicznej. W tym celu realizowane są inwestycje polegające na budowie nowych buspasów. W 2021 r. zakończyła się budowa buspasa wzdłuż ul. M. Kolbego. Inwestycja na Osowej Górze została dodatkowo powiązana z budową dróg rowerowych, chodników, parkingów oraz z budową zbiornika retencyjnego. Już wcześniej w oparciu o fundusze unijne powstało w Bydgoszczy kilka innych buspasów, które skracają podróże komunikacją publiczną: wzdłuż Wałów Jagiellońskich, wzdłuż ul. Gdańskiej, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Kujawskiej. Łącznie w Bydgoszczy funkcjonuje 15 ulic z buspasami. Są ważnym elementem wzmacniającym transport publiczny.

Podejmowane działania wpisują się w przyjęty cel operacyjny V.1.1. strategii rozwoju Bydgoszczy: „Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe”.