logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

WYNIKI BADANIA SZANS I ASPIRACJI ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY OSTATNICH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - WPIS ARCHIWALNYCelem badania jest diagnozowanie poglądów, oczekiwań oraz postaw związanych z rynkiem pracy, dalszą nauką i planami migracyjnymi młodych ludzi.

Raport poza wynikami badania przeprowadzonego w 2018 r. zawiera także informacje o zmianach jakie zaszły w ciągu ostatnich 10 lat w postrzeganiu przez młodzież swoich możliwości rozwojowych. Dodatkowo można w nim znaleźć opinie na temat Bydgoszczy przez pryzmat jej mocnych i słabych stron, a także oczekiwania inwestycyjne młodzieży.