logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacja nt. prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy na sesji Rady Miasta - WPIS ARCHIWALNYPodczas XIII sesji Rady Miasta Bydgoszczy, w dniu 26 czerwca 2019 r., Zastępca Prezydenta Miasta p. Maria Wasiak przedstawiła informację nt. stanu prac nad aktualizacją Strategii.

Szczególna uwaga poświęcona została przebiegowi dalszych prac nad aktualizacją w odniesieniu do planowanych zmian legislacyjnych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, w tym strategii rozwoju gminy. Więcej informacji dotyczących nowelizacji dostępnych jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321445.