logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Dofinansowanie zakupu nowoczesnych tramwajów niskopodłogowychW  dniu 28.02.2024 r. prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz marszałek województwa Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podpisali umowę na dofinansowanie zakupu kolejnych 3 nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Bydgoszczy na ten cel otrzyma dodatkowe prawie 21 mln zł. Całkowita wymiana taboru tramwajowego została uznana za jedno z najważniejszych przedsięwzięć w Bydgoszczy. Miasto zamówiło łącznie 40 składów tramwajowych w bydgoskiej PESIE. Cały kontrakt jest warty 431,2 mln zł. Na 17 składów udało się pozyskać 121 mln zł z unijnych funduszy. W  2025 r. w Bydgoszczy wozić pasażerów będzie już 75 tramwajów niskopodłogowych.

Powyższe działania wpisują się w przyjęty cel operacyjny Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

  • V.1.1. Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe


Więcej informacji.