logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bezpieczeństwo pieszych - WPIS ARCHIWALNYW Mieście są sukcesywnie podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pieszych na bydgoskich ulicach. W tym celu jest montowane nowoczesne oświetlenie na przejściach, które doświetlając pasy pozwala kierowcom z dużym wyprzedzeniem dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.
W najbliższym czasie tego typu latarnie zostaną zamontowane przy ul. Żeglarskiej na Jachcicach i ul. Powstańców Wielkopolskich na Bielawach.
Podejmowane działania wpisują się w przyjęte cele operacyjne strategii rozwoju Bydgoszczy: „Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe” oraz „Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców” i mają doprowadzić z tzw. Vision Zero: zero śmiertelnych ofiar wypadków na drogach.