logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Rozpoczęcie Prac nad Nową Wersją Planu Adaptacji Miasta Bydgoszczy do Zmian Klimatu do Roku 2030 - WPIS ARCHIWALNYSzanowni Mieszkańcy,

Miasto Bydgoszcz z przyjemnością ogłasza inaugurację procesu tworzenia nowej wersji "Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030". Dokument ten, stanowi filar naszej strategii dostosowania się do wyzwań klimatycznych i jest przedsięwzięciem kluczowym dla naszej społeczności.
Nowa  edycja planu adaptacji nie tylko kontynuuje działania zawarte w poprzedniej wersji, ale również wprowadza nową inicjatywę adaptacyjną, która pozwoli na bardziej skuteczną odpowiedź na wyzwania wynikające z globalnych zmian klimatycznych. Naszym priorytetem jest stworzenie bardziej odpornej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej, gotowej na wyzwania przyszłości.
Pragniemy podkreślić kluczową rolę mieszkańców Bydgoszczy w tym procesie. Państwa wiedza, zaangażowanie i wkład są niezastąpione. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez wnoszenie uwag. Termin konsultacji zostanie ogłoszony wkrótce.