logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Przyjazny transport publiczny - WPIS ARCHIWALNYDzięki porozumieniu z firmą Google w Bydgoszczy można korzystać z funkcji Transit, służącej do planowania podróży komunikacją miejską. Usługa Transit na mapie Google umożliwia osobom chcącym zaplanować podróż autobusem czy tramwajem wyznaczenie trasy podróży komunikacją miejską bezpośrednio na mapie Bydgoszczy. Nowa funkcjonalność, wzmacniająca atrakcyjność transportu publicznego, ma duże znaczenie dla osób, które pierwszy raz stykają się z komunikacją w naszym mieście m.in. turystów i studentów. Proste i popularne rozwiązania, stosowane w wielu innych europejskich miastach, ułatwią również planowanie podróży wielu mieszkańcom.

Powyższe przedsięwzięcia wpisują się w cel kierunkowy V.1 przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Zrównoważony i spójny system transportowy” oraz cel operacyjny V.1.1. „Przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe”.