logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacja o pracach nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 - WPIS ARCHIWALNYMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska, prowadzi prace nad opracowaniem Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Zgodnie z przyjętym partycypacyjnym modelem prac, do udziału w dyskusji zachęcani są obywatele oraz organizacje pozarządowe.

Istnieje możliwość wypełnienia ankiety (https://rozwojpolski2050.webankieta.pl/) lub wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym (https://www.webankieta.pl/ankieta/655384/rozwoj-polski-do-2050-formularz.html). Najbliższe wysłuchanie odbędzie się 17 września 2021 r.
Biorąc udział w konsultacjach, pamiętajmy o rozwoju naszego Miasta. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/koncepcja-rozwoju-kraju-2050