logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bydgoszczy - WPIS ARCHIWALNYKompleks Sportowy "Chemik", zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu, wzbogacił się o nowoczesną halę pneumatyczną z boiskiem piłkarskim, umożliwiającym treningi przez cały rok niezależnie od warunków pogodowych. Obiekt powstał na terenie istniejącego boiska w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Bohaterów Kragujewca, posłuży dzieciom i młodzieży trenującym w klubie sportowym Chemik, a także uczniom piłkarskich klas sportowych SP 60.  Z oferty tego miejsca, będą mogły korzystać także inne kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży oraz sportowcy i amatorzy.
Powyższe działania wpisują się w cel kierunkowy III.1. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Aktywny i zdrowy styl życia” oraz realizują cel operacyjny III.1.2. „Bogata oferta sportowo-rekreacyjna sprzyjająca aktywności mieszkańców”.  

Fot. Bydgoskie Centrum Sportu