logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Nowoczesna sortownia odpadówKomunalna spółka ProNatura, gospodarująca odpadami na terenie miasta, zakończyła budowę jednej z najnowocześniejszej sortowni odpadów w kraju. W styczniu 2024 r. sortownia rozpoczęła swoją działalność.  Dzięki temu jeszcze bardziej efektywny będzie proces odzyskiwania surowców wtórnych. Według założeń skuteczność odzyskiwania poszczególnych rodzajów materiałów wyniesie 90 proc. Sortownia ma przepustowość około 30 tyś. ton odpadów rocznie. W zależności od zapotrzebowania można sortować tutaj różne typy odpadów (plastik, metal, papier). Inwestycja warta ponad 89 mln złotych została wsparta finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 41 mln złotych.

Realizacja projektu jest zgodna z następującymi celami operacyjnymi realizowanej strategii rozwoju:  

  • IV.1.2. „Czyste powietrze”
  • IV.1.3. „Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu”
  • IV.1.4. „Wysoka jakość środowiska i zachowanie jego zasobów”

Więcej na stronie:

https://pronatura.bydgoszcz.pl/aktualnosci/1618-budowa-sortowni-odpadow-dla-bydgoszczy-zakonczona-raport-nr-20

https://bydgoszczinformuje.pl/sortownia-odpadow-pronatury-po-odbiorach-jest-jedna-z-najnowoczesniejszych-w-polsce/