logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

W Bydgoszczy powstanie nowoczesna biogazowniaMiasto otrzymało europejskie dofinansowanie na budowę nowoczesnej i przyjaznej środowisku biogazowni, która ma zapewnić zagospodarowanie bioodpadów powstających w Bydgoszczy i gminach sąsiednich zrzeszonych w ramach Metropolii Bydgoszcz. Biogazownia powstanie przy ul. Prądocińskiej, przy drodze krajowej nr 10. Inwestycję realizować będzie spółka ProNatura. Zakończenie zadania planuje się w 2026 roku. Szacowana wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych netto wynosi ok. 126 mln zł, z czego zdobyte dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to ok. 60 mln zł. Biogazownia będzie w stanie przerobić rocznie do 60 tys. ton odpadów bio. Wytworzy 8 gigawatów rocznie energii elektrycznej i tyle samo gigawatów energii cieplnej. Dodatkowym efektem będzie powstanie ok. 15 tys. ton pełnowartościowego nawozu. W przypadku dalszego wzrostu ilości bioodpadów możliwa będzie rozbudowa instalacji, w efekcie czego uzyskany biometan (CNG) będzie mógł być wykorzystany np. jako niskoemisyjne paliwo do zasilania pojazdów transportujących odpady. Miasto zapewnia gotowość do zagospodarowania odpadów bio z całego terenu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, niewykluczona jest także współpraca z innymi samorządami.

Powyższe działania wpisują się w przyjęte cele operacyjne Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

  • IV.1.2. Czyste powietrze
  • IV.1.3. Ochrona klimatu i adaptacja do zmian klimatu
  • IV.1.4. Wysoka jakość środowiska i zachowanie jego zasobów


Więcej informacji na stronie:
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/aktualnosci/1622-nowoczesna-biogazownia-dla-bydgoszczy,
https://bydgoszczinformuje.pl/biogazownia-dla-metropolii-bydgoszcz-mniej-odpadow-16-gigawatow-taniej-energii-rocznie/