logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Strategia Rozwoju Elektromobilności uchwalona - WPIS ARCHIWALNYW dniu 25 listopada 2020 r. Radni Rady Miasta Bydgoszczy podczas XXXI sesji przyjęli projekt Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku. Dokument stanowi jeden z planowanych programów wdrożeniowych dla strategii rozwoju Bydgoszczy. Uchwalony dokument wskazuje możliwości ograniczenia negatywnego wpływu sektora transportowego na jakość życia mieszkańców miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Strategii Rozwoju Elektromobilności.