logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

ZESPOŁY ROBOCZE PRACUJĄ NAD AKTUALIZOWANĄ STRATEGIĄ - WPIS ARCHIWALNYZa nami kolejne spotkania Zespołów Roboczych: Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko, które odbyły się w dniach od 7 do 9 stycznia 2019 r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Wzięły w nich udział osoby, które wcześniej zadeklarowały chęć pracy na rzecz aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Tym razem dyskusje toczyły się wokół katalogu programów wdrożeniowych dla aktualizowanego dokumentu oraz wskaźników mających na celu zmierzenie stopienia ich wdrożenia.
Prace uczestników nadal trwają, wyniki zaprezentujemy po ich zakończeniu.

NOTATKA Z PRZEBIEGU SPOTKAŃ