logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

9 października 2017 r. ROZPOCZĘCIE PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU MIASTA - WPIS ARCHIWALNYDnia 9 października br. w Miejskim Centrum Kultury odbyła się konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 - strategia 2.0. Spotkaniem tym oficjalnie rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Materiały informacyjne z konferencji:
Transmisja przebiegu konferencji
Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy - Piotr Całbecki
Po co miastu strategia rozwoju i dlaczego tak ważna jest partycypacja społeczna - dr hab. Paweł Kubicki
Sytuacja demograficzno-społeczna w Bydgoszczy -  dr Wiesława Gierańczyk
Podstawowe założenia procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy - Maria Wasiak

Raport z konferencji Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 – strategia 2.0 wraz z odniesieniem do zgłoszonych w tracie dyskusji uwag i wniosków

Galeria zdjęć: