logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bydgoszczy na lata 2024 – 2030Uchwałą z dnia 13 grudnia 2023 r. Rada Miasta Bydgoszczy, realizując ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o pomocy społecznej, przyjęła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bydgoszczy na lata 2024 – 2030". Dokument wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz wskazuje metody i sposoby realizacji ustawowych zadań objętych Strategią, stanowi także wyraz zintegrowanego planowania społecznego. Udział w opracowywaniu strategii miały następujące podmioty:  Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień
i Profilaktyki "BORPA", Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Więcej na stronie.

Powyższe działania wpisują się w następujące cele operacyjne strategii rozwoju Bydgoszczy:

  • III.3.1. Wsparcie  dla osób potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • III.3.2. Wspieranie aktywizacji zawodowej