logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoszcz sygnatariuszem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - WPIS ARCHIWALNYW dniu 11 października Miasto Bydgoszcz podpisało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Uroczystość podpisania Karty, z udziałem m. in. Europejskiej Komisarz ds. Równości, Heleny Dalii czy Sekretarza Generalnego CEMR, Frederica Vallier, zorganizowały w Poznaniu Rada Gmin i Regionów Europy oraz Związek Miast Polskich. Nasze miasto reprezentowała zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.

Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawowe prawo i zasadniczą wartość każdej demokracji. Aby to mogło zostać osiągnięte, musi być skutecznie stosowane we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Podpisując Kartę, podmioty lokalne i regionalne podejmują silne i formalne zobowiązanie publiczne
do przestrzegania zasady równości oraz wdrażania polityki i konkretnych działań we współpracy
z instytucjami i organizacjami na swoim terytorium. Dokument proponuje konkretne metody, dzięki którym można dążyć do równości kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia: udziału w życiu politycznym, zatrudnieniu, usługach publicznych, planowaniu przestrzennym itp.

Tekst Karty w języku polskim.

Powyższe przedsięwzięcia wpisują się w cel kierunkowy II.2. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Otwarci i zaangażowani mieszkańcy”.