logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Do 10 grudnia br. potrwają konsultacje lokalnego projektu dokumentu dotyczącej zieleni: „Bydgoskie standardy zieleni. Rekomendacje do lokalnych wytycznych w zakresie kształtowania miejskiej zieleni”. Dokument powstał w ramach projektu „Bez lipy!” i ma na celu wspomagać pracę miejskich organów administracji w procesie kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni Bydgoszczy. Opracowane standardy, w formie rekomendacji, mają także wzmacniać rolę i pozycję zieleni w mieście, szczególnie w procesach inwestycyjnych.
W prace nad dokumentem zaangażowani byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy
i przedstawiciele jednostek miejskich, naukowcy i specjaliści-praktycy w zakresie zieleni, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy (Zespół ds. zieleni).
Z projektem można się zapoznać  na stronie www.bydgoszcz.pl/zielen - zgłosić swoje uwagi czy wyrazić opinie.
Podejmowane działania wpisują się w następujące cele operacyjne strategii rozwoju Bydgoszczy:

  • I.1.2. Aktywny udział mieszkańców w decyzjach dotyczących funkcjonowania miasta.
  • III.2.3. Przyjazne dla wszystkich mieszkańców rozwiązania funkcjonalne infrastruktury publicznej.
  • IV.1.4. Wysoka jakość środowiska i zachowanie jego zasobów.