logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

WOKÓŁ STRATEGII – SPOTKANIA Z GOŚĆMI Z UKRAINY - WPIS ARCHIWALNYW ramach współpracy międzynarodowej miasto Bydgoszcz gościło samorządowców i działaczy społecznych z Ukrainy, którzy chcieli dowiedzieć się jak skutecznie budować potencjał lokalnych władz i zarządzać miastem.

W dniach 18-19 października br. Bydgoszcz gościła trzydziestoosobową grupę uczestników programu „Szkoła Merów”. Natomiast w dniach 19-21 listopada br. uczestnicy programu „Akademia Politycznego Przywództwa” przyjechali do miasta w ramach wizyty studyjnej.
W programach obu wizyt przewidziano wystąpienia dotyczące m.in. strategii rozwoju miasta i idei miasta inteligentnego. Przedstawiciele Wydziału Zintegrowanego Rozwoju zaprezentowali sposób programowania rozwoju miasta, główne cele i założenia procesu aktualizacji strategii rozwoju oraz włączenie idei smart city w proces budowy nowego dokumentu.  

 

 

Podczas obu spotkań dużym zainteresowaniem ze strony ukraińskich przedstawicieli cieszył się partycypacyjny model prac nad aktualizacją. Pojawiało się wiele pytań na temat sposobu uczestnictwa mieszkańców w tworzeniu nowej strategii, a także skutecznych metod docierania do społeczności lokalnej. Ponadto podczas spotkań zwrócono uwagę na zmianę podejścia do aktualizowanego dokumentu, który opiera się na przyporządkowaniu kluczowych dziedzin życia miasta do 6 obszarów smart city. Jako urzeczywistnienie wprowadzenia idei miasta inteligentnego w zarządzaniu miastem podano kilka przykładów projektów, które już funkcjonują w Bydgoszczy.