logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

TRWAJĄ PRACE NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU BYDGOSZCZY - WPIS ARCHIWALNYW dniu 1 marca br., w sali konferencyjnej Przystani Bydgoszcz, odbyły się kolejne warsztaty Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko.

Tym razem przedmiotem prac była analiza SWOT opracowana dla poszczególnych obszarów strategicznych. Zadaniem Zespołów było omówienie mocnych i słabych stron Bydgoszczy, a także szans i zagrożeń oraz wypracowanie treści zapisów analizy, która będzie stanowić integralną część zaktualizowanej Strategii.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny przypisany do Zespołu Społeczeństwo, Zespół kontynuował swoje prace podczas kolejnego spotkania w dniu 7 marca 2018 roku.