logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

PIERWSZY ETAP PRAC NAD WIZJĄ BYDGOSZCZY JUŻ ZA NAMI - Dziękujemy - WPIS ARCHIWALNYAktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy powstaje z szerokim udziałem mieszkańców miasta – naszą myślą przewodnią jest: DECYDUJMY RAZEM.

Za nami są następujące wydarzenia realizowane z udziałem mieszkańców:

  • konferencja pt. Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 – strategia 2.0 otwierająca proces aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta (9.10.2017 r.),
  • cykl sześciu debat strategicznych (23.10.–9.11.2017 r.),
  • badanie ankietowe nt. stanu i przyszłości miasta (5.10.–9.11.2017 r.).


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w powyższych wydarzeniach za zaangażowanie w sprawy miasta i włączenie się w dyskusję nad jego przyszłością.
We wszystkich zorganizowanych spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 500 osób. Natomiast w ramach badania ankietowego otrzymaliśmy ponad 1250 ankiet (dokładna liczba będzie znana po otrzymaniu wszystkich ankiet wypełnionych w wersji papierowej).
Obecność Mieszkańców na spotkaniach oraz głos zabrany w dyskusjach stanowią cenny wkład w prace nad aktualizacją dokumentu. Niezwykle ważne są również Państwa opinie
i spostrzeżenia nt. funkcjonowania miasta i jego przyszłości zawarte w ankietach konsultacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu poszczególnych wydarzeń:
Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 – strategia 2.0
Debata Młodzież
Debata Seniorzy
Debata Twórczość
Debata Gospodarka i szkolnictwo wyższe
Debata Aktywność społeczna
Debata Przyjazna przestrzeń i komunikacja

Zapraszamy również do zapoznania się z wynikami prac nad wizją Bydgoszczy w 2030 roku wypracowanymi w trakcie debat strategicznych: materiał z sześciu debat do pobrania w formie jednego pliku.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem wyników badania ankietowego oraz przygotowaniem prac zespołów roboczych.