logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Dyskusja nad propozycją projektu aktualizowanej strategii rozwoju Bydgoszczy - WPIS ARCHIWALNYW dniu 15 maja 2019 r. odbyło się kolejne, tym razem wspólne, spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko zorganizowane w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 r.

Podczas spotkania podsumowano przebieg dotychczasowych prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy oraz omówiono planowane dalsze działania w odniesieniu do projektu zmian legislacyjnych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. Przede wszystkim dyskutowano nad projektem dokumentu.Materiały ze spotkania:
Prezentacja
Projekt dokumentu
Notatka ze spotkania