logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

BRANŻE NA BYDGOSKIM RYNKU PRACY - WPIS ARCHIWALNYJedną z kwestii poruszanych podczas dyskusji w trakcie spotkań z Zespołami Roboczymi jest zróżnicowanie branżowe bydgoskiego rynku pracy, szczególnie w zakresie potrzeb pracodawców.

W celu ułatwienia dalszych analiz na ten temat, zostały opracowane informacje statystyczne prezentujące strukturę pracujących w mieście oraz branże gospodarcze najliczniej reprezentowane przez bydgoskie firmy wg PKD 2007.
Poniżej prezentujemy przygotowany materiał:  Zróżnicowanie branżowe bydgoskiego rynku pracy.