logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Programy wdrożeniowe strategii rozwoju miastaZgodnie z przyjętym założeniem, w dokumencie strategii zawarte zostały najważniejsze kierunki rozwoju miasta, nie ma w nim natomiast konkretnych rozwiązań i zadań. Rozwinięcie zapisów strategii stanowią programy wdrożeniowe, które zawierając szczegółowe projekty i konkretne przedsięwzięcia, przyczyniają się do realizacji celów określonych w strategii rozwoju do 2030 r. W ostatnim czasie przyjęto: