logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Estetyczna Bydgoszcz - WPIS ARCHIWALNYW mieście sukcesywanie są dokonywane modernizacje budynkow mieszkalnych, w tym zabytkowych kamienic oraz liczne prace mające na celu poprawę estetyki ich otoczenia. Szczególnie intensywne działania prowadzone są w obszarze Bocianowa i Śródmieścia. Należą do nich nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy Prezydencie działa także Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta.  W efekcie w ostatnich latach blask odzyskało wiele zabytkowych budynków, a także przebudowano chodniki i oświetlenie oraz wprowadzono elementy małej architektury.

Powyższe przedsięwzięcia wpisują się w cel kierunkowy III.2. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Przyjazne warunki zamieszkania” oraz cel operacyjny III.2.2. „Dobry standard budynków mieszkalnych”.