logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego - WPIS ARCHIWALNYZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego. Uwagi, wnioski i opinie można składać do dnia 19 listopada 2021 r.
Biorąc udział w konsultacjach, pamiętajmy o rozwoju naszego Miasta.

Więcej informacji: LINK.