logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Kolejne spotkanie Zespołów Roboczych - WPIS ARCHIWALNYW ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 16.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbędzie się wspólne spotkanie Zespołów Roboczych Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko.

Będzie ono poświęcone:

  1. podsumowaniu przebiegu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy,
  2. przedstawieniu projektu dokumentu,
  3. przebiegowi dalszych prac nad aktualizacją w odniesieniu do planowanych zmian legislacyjnych w zakresie prowadzenia polityki rozwoju, w tym strategii rozwoju gmin (link do projektu zmiany ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321445).

W związku z finalizowaniem prac nad aktualizacją Strategii przygotowany został projekt dokumentu, który zamieszczamy poniżej:
projekt dokumentu.

Zaproszenia na spotkanie przesłano do wszystkich osób, które dotychczas uczestniczyły
w spotkaniach bądź pracach Zespołów. Jednocześnie do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracami nad Strategią Bydgoszczy.