logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoszczy w Sieci Miast Kreatywnych UNESCOProgram Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., by wspierać  współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.

Bydgoszcz z dniem 31 października 2023 r. dołączyła do grona miast kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. Bydgoska aplikacja wejścia do sieci została oceniona pozytywnie. Co dwa lata kilkadziesiąt miast z całego świata ubiega się o uzyskanie statusu członka Sieci.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: literatura, muzyka, film, rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo, gastronomia oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza ponad 300 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej. W Polsce tytuł miasta kreatywnego uzyskały dotychczas:  Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław oraz Gdynia.

Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Operatorem projektu przez najbliższe cztery lata będzie Miejskie Centrum Kultury.

Więcej na stronie: http://www.bydgoszczmusic.pl/

Powyższe działania wpisują się w cel operacyjny strategii rozwoju Bydgoszczy
III.1.3.Szeroki udział mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.