logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Kierunek lekarski na Politechnice BydgoskiejW dniu 1 grudnia 2023r. nastąpiło uroczyste otwarcie Wydziału Medycznego na Politechnice Bydgoskiej. Pierwszy rok studentów kierunku lekarskiego rozpocznie naukę na Wydziale Medycznym w październiku 2024 roku.  Miejscem kształcenia przyszłych lekarzy będą szpitale w Bydgoszczy i w regionie, przy czym - zgodnie
z  uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25.04.2023r. - do Politechniki należeć będzie Wielospecjalistyczny Szpital Miejski na Kapuściskach.

Więcej na stronie:

https://bydgoszczinformuje.pl/politechnika-bydgoska-ma-wydzial-medyczny-uroczyste-otwarcie-na-uczelni/


Powyższe działania wpisują się w następujące cele operacyjne strategii rozwoju Bydgoszczy:

  • II.1.1. Wysoki poziom edukacji na wszystkich etapach kształcenia
  • II.1.2. Dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju i ustawicznego kształcenia mieszkańców  
  • VI.2.1. Wysoki status bydgoskich uczelni