logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

9 listopada 2017 r. - debata strategiczna – „PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ I KOMUNIKACJA” - WPIS ARCHIWALNYW ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy 9 listopada br. w sali sesyjnej ratusza odbyła się kolejna debata strategiczna.

   

Tematem wiodącym szóstej i zarazem ostatniej debaty była przyjazna przestrzeń i komunikacja. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Architektów RP. Brało w nim udział ponad 70 osób, obecny był również Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Maria Wasiak.

  
Na debacie przedstawione zostały wstępne, częściowe wyniki badania ankietowego – dotyczące kierunków rozwoju Bydgoszczy z akcentem położonym na tematykę zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz transportu (prezentacja TUTAJ). Były one punktem wyjścia do dyskusji w pierwszej części spotkania. W dyskusji nad przyszłością miasta, zgodnie z tematem wiodącym, wypowiedzi odnosiły się przede wszystkim do standardów zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz warunków dla rozwoju komunikacji publicznej.  

  

Druga część spotkania poświęcona była pracy w grupach, których zadaniem było wypracowanie wizji Bydgoszczy w 2030 rok oraz ich zaprezentowanie. Wypracowane materiały odpowiadają na pytanie, jak Bydgoszczanie wyobrażają sobie nasze miasto za trzynaście lat.
Wyniki prac poszczególnych grup przedstawiamy: TUTAJ.

Transmisja z debaty: TUTAJ