logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Informacja o II etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) - WPIS ARCHIWALNYW dniach 28-29 października 2021 r. odbędą się spotkania konsultacyjne (z możliwością udziału bezpośredniego lub on-line), podczas których omówione zostaną rozwiązania i pomysły wypracowane podczas I etapu konsultacji SUMP oraz potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.
Więcej informacji.

Realizacja programu jest zgodna z celem kierunkowym V.1. przyjętej strategii rozwoju Bydgoszczy: „Zrównoważony i spójny system transportowy”.