logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Bydgoszcz – regionalnym biegunem wzrostuBydgoszcz została uznana za jedyny silny biegun wzrostu w województwie kujawsko-pomorskim
w raporcie dr Agnieszki Sobala-Gwosdz „Wyzwania, trendy i procesy rozwoju gospodarczego. Identyfikacja biegunów wzrostu i ośrodków równoważenia rozwoju w Polsce”.

Bieguny wzrostu, znane również jako ośrodki wzrostu, to miasta, które cechują się dużym wewnętrznym potencjałem gospodarczym oraz koncentracją innowacyjnych działalności gospodarczych. Te dwa elementy razem stwarzają warunki dla generowania silnych impulsów rozwojowych. Silne regionalne bieguny wzrostu cechują się – oprócz wymiaru: „Wielkości” – dużą „Rezyliencją” (umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków) oraz „Innowacyjnością”.

Ponadto Bydgoszcz kolejny raz została wyróżniona w raporcie „European Cities and Regions of the Future 2024”. Jest to flagowy ranking fDi najbardziej obiecujących kierunków inwestycyjnych w całej Europie.  Porównuje europejskie miasta i regiony pod względem ich mocnych stron gospodarczych, finansowych i biznesowych. Analiza opracowana została przez fDi Intelligence – portal internetowy należący do grupy Financial Times.

Bydgoszcz znalazła się w pierwszej dziesiątce w wśród średnich miast europejskich w dwóch kategoriach: FDI Strategy oraz  Cost Effectiveness. Wysokie miejsce Bydgoszczy jest wyrazem budowy efektywnej strategii pozyskiwania inwestorów w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Kierunki rozwoju Miasta wpisują się w następujące cele operacyjne Strategii Rozwoju Bydgoszczy:

  • VI.1.1. Atrakcyjne miejsca pracy
  • VI.1.2. Dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
  • VI.1.3. Rozwój sieci współpracy na rzecz rozwoju gospodarki obszaru metropolitalnego
  • VI.2.2.Efektywna współpraca nauki, biznesu i samorządu.


Więcej na stronach:
Wyzwania, trendy i procesy rozwoju gospodarczego. Identyfikacja biegunów wzrostu i ośrodków równoważenia rozwoju w Polsce
Bydgoszcz to jedyny, silny regionalny ośrodek wzrostu w naszym województwie
Laur dla Bydgoszczy. Miasto wśród najbardziej obiecujących kierunków inwestycyjnych w Europie