logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim - WPIS ARCHIWALNYPowiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przystąpił do realizacji projektu: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim ( V )”. W celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy dla byłych uczestników projektów realizowanych w Osi 9 RPO WK-P 2014-2020, w projekcie PUP przewidziano szereg działań z zakresu aktywizacji zawodowej do których serdecznie zachęcamy.
Szczegółowe informacje dotyczące grupy docelowej projektu oraz przewidzianych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.