logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Wprowadzenie Metropolitalnej Karty Malucha i Metropolitalnej Karty Uczniowskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy KoronowoW  dniu 26.10.2023r. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, zawarli porozumienie zapewniające dostęp do atrakcyjnych taryf w bydgoskiej komunikacji miejskiej 
dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Koronowa.
Gmina Koronowo jest kolejną gminą, która  - w ramach współpracy metropolitalnej - zawarła porozumienie w sprawie możliwości korzystania przez dzieci i młodzież z preferencyjnych stawek za przejazdy
w bydgoskiej komunikacji miejskiej.
Pozostałe gminy objęte porozumieniem to: Białe Błota, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Mrocza i Solec Kujawski.
Porozumienia zawierane w ww. zakresie poprawiają atrakcyjność transportu zbiorowego dla mieszkańców i prowadzą do zacieśniania współpracy w ramach Metropolii.
 Powyższe działania wpisują się w następujące przyjęte cele operacyjne strategii rozwoju Bydgoszczy:

  •  V.1.2. wewnętrzna i zewnętrzna dostępność transportowa bydgoskiego obszaru funkcjonalnego;  
  •  V.1.1. przyjazne, ekologiczne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania transportowe;
  •  I.2.2. mocne powiązania funkcjonalne w ramach bydgoskiego obszaru metropolitalnego.


Więcej informacji.