logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

Panel tematyczny o rozwoju elektromobilności w Bydgoszczy - WPIS ARCHIWALNY14 lipca 2020 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy odbył się panel dyskusyjny dotyczący możliwych ścieżek rozwoju elektromobilności w Bydgoszczy.

 

Spotkanie wpisane było w konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Bydgoszczy do 2030 roku”. W panelu udział wzięli przedstawiciele nauki, biznesu, miejskich instytucji i organizacji społecznych związanych z transportem. Tematyka poruszane podczas spotkania dotyczyła głównie zagadnień związanych z:

  • analizą możliwości budowy infrastruktury zasilającej samochody w energię elektryczną na terenie miasta, firm oraz przy domach prywatnych,
  • przeglądem możliwości dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych oraz przywilejów związanych z jego posiadaniem na terenie miasta Bydgoszczy,
  • analizą możliwości zapewnienia niezbędnej energii elektrycznej dla urządzeń technicznych, umożliwiających ładowanie pojazdów elektrycznych na terenie miasta,
  • analizą możliwości utworzenia sieci parkingów uprzywilejowanych dla pojazdów elektrycznych,
  • zasadą funkcjonowania transportu publicznego opartego o pojazdy o napędzie elektrycznym.

Zapis spotkania na platformie YouTube.Zdjęcia: Ryszard Wszolek