logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

RADNI NOWEJ KADENCJI RADY MIASTA DYSKUTOWALI NT. AKTUALIZOWANEJ STRATEGII - WPIS ARCHIWALNYW dniu 30 stycznia 2019 r. podczas kolejnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, podsumowany został przebieg dotychczasowych prac nad aktualizacją Strategii.

Zaprezentowane zostały propozycje wypracowanych już elementów i zapisów aktualizowanego dokumentu oraz harmonogram dalszych prac. Uwagi i spostrzeżenia zgłoszone podczas dyskusji posłużą do dalszych prac nad kierunkami rozwoju miasta.
Koordynator procesu aktualizacji Strategii, p. Maria Wasiak, zaprosiła Radnych do aktywnego włączenia się w działania związane z przygotowaniem nowego dokumentu.