logo - Strategii Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SPOTKANIACH! - WPIS ARCHIWALNYZakończyliśmy kolejny cykl konsultacji społecznych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy

W okresie od 18 czerwca do 3 lipca br. odbyliśmy 6 otwartych spotkań z mieszkańcami, każde na innym osiedlu w różnych częściach miasta. Uczestniczyło w nich każdorazowo ok. 100 osób, które miały okazję zapoznać się z przedstawionymi przez prezydenta p. Rafała Bruskiego oraz jego zastępcę p. Marię Wasiak przesłankami aktualizowania strategii, metodologią prac oraz zadaniami które zostały do tej pory zrealizowane. W części warsztatowej mieszkańcy mieli okazję zająć stanowisko w kwestii dylematów rozwojowych i sprzecznych potrzeb mieszkańców, które wyraźnie zarysowały się podczas debat strategicznych, jak np.:

  1. Komunikacja publiczna i rowerzyści czy ruch samochodowy?
  2. Piesi czy samochody w ścisłym centrum miasta?
  3. Sztuka awangardowa czy popularna?
  4. Nadrabianie wieloletnich zaległości w mieście (np. drogi gruntowe) czy tworzenie miasta metropolitalnego (np. rewitalizacja Młynów Rothera)?
  5. Przestrzeń publiczna miejscem pamięci (np. Park im. W. Witosa, Stary Rynek) czy miejscem rekreacji?
  6. Sport do oglądania (np. modernizacja stadionu żużlowego Polonii) czy sport do uprawiania (np. ścieżki rowerowe)?

 

Ważnym punktem spotkania była seria pytań do Prezydenta i opinii dotyczących zarówno tematów strategicznych, jak i interwencyjnych skupiających się głównie na najbliższym otoczeniu mieszkańców Bydgoszczy i problemach życia codziennego.

Naszym oczekiwaniem było także poznanie opinii mieszkańców dotyczących hierarchii zadań planowanych do realizacji oraz preferowanych metod partycypacji społecznej, dlatego wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety. Jej wyniki opublikowane zostaną w raporcie.

Dziękujemy za zaangażowanie!

Decydujmy razem jakim miastem ma być Bydgoszcz w 2030 r.